Organisation

Vega er overordnet opdelt i Vega Botilbud (Bryggervej) og Vega Dagcenter (Godhavn).

I aktivitets- og samværstilbuddet har brugerne en fast base i en af de 4 grupper. Medarbejderne på dagtilbuddet er fast tilknyttet de forskellige grupper.

I boligerne er der 1 team som støtter beboerne i alle daglige opgaver i alle livets forhold for beboerne. Teamet er opdelt i mindre kompetenceteams som varetager forskellige opgaver af pædagogisk og praktisk karakter. Vega boliger samarbejder med relevante faggrupper og myndigheder som fx Rådgiver, VISO, Oligofreniteam med mere.  

Vegas medarbejderstab har været ansat i mange år, hvilket har stor betydning for de borgere som vi er sat i verden for at støtte og hjælp, især da personskift opleves som meget udfordrende for langt de fleste mennesker med autisme. Dette er desuden den direkte årsag til, at Vega boliger og dagcenter har organiseret arbejdet således, at der fra morgenstunden møder faste medarbejdere både fra boligerne og dagcenteret i boligerne om morgenen. Medarbejderne følger med beboerne på dagcenteret, og deltager i dagens aktiviteter, inden de alle kører tilbage til boligerne i Vegas to minibusser

Med undtagelse af de beboere, som har hjemmedag, er alle øvrige beboere dagligt i aktivitets- og samværstilbuddet i Tisvilde.