Målgruppen på Vega boliger og dagcenter

Vegas boliger og dagcenter henvender sig til voksne med autismespektrum forstyrrelser i moderat til svær grad. Funktionsniveauet varierer mellem hjælp til nogle funktioner, til borgere der er stort set selvhjulpne. Tilbuddet er egnet til borgere, der er mobile, da adgangsforholdene på dagcenteret fordrer dette.