Om Vega bo- og dagtilbud

Det vi i dag kender som Vega blev skabt i 1979 af daværende forstander på Sofieskolen, Else Hansen, og Mogens Andersen som var socialpædagog på Svaneparken i Birkerød. De var bekymrede over at der ikke fandtes passende botilbud for autister over 18 år, og derfor samlede de forældre til disse unge med det formål at danne en arbejdsgruppe, som skulle forberede en anmodning til de sociale myndigheder.

Forældrene opdelte sig i små arbejdsgrupper, som skulle planlægge den fornødne finansiering til anskaffelse af et passende hus i et passende miljø, indretning af huset, udarbejdelsen af et passende budget, udformning af institutions vedtægter, beskrivelse af beboer - og personale sammensætning og arbejdsplan med mere.

Dette resulterede i etableringen af den selvejende institution Ny Allerødgård, som åbnede i 1983.

I 1999 opsagde Allerød Kommune Gårdens lejemål, fordi den havde fået et stort købstilbud for stedet. Herefter måtte Frederiksborg Amt så finde beboerne et nyt sted at bo. Det resulterede i at der blev bygget det nuværende Vega på Bryggervej i Helsinge, hvor borgerne flyttede ind i år 2000. Samtidigt blev Godhavns gamle Gartneri lejet og bygget om i årene frem, samtidigt med, at der blev etableret det nuværende aktivitets- og samværstilbud.

I dag er de fleste af beboerne stadig de samme, og forældrene og deres engagement bidrager væsentligt til, hvad Vega er i dag. Dette nyder Vega fortsat godt af i samarbejdet med de pårørende, og gennem Fonden Ny Allerødgård, som bestyres af forældrene. Sidstnævnte donerer årligt et beløb til Vega, fx til en fællestur eller andet, som vi prioriterer højt.

I årene frem har Vega udviklet sig til den virksomhed vi er i dag, og som vi alle er stolte af at være en del af. Gennem årene har dedikerede beboere, pårørende og medarbejdere gennem deres store engagement udviklet Vega Boliger og Dagcenter som socialt tilbud. Særligt dagcenteret har løbende forandret sig fra Godhavns game gartneri med syv store drivhuse, til en mindre park med egen avl af frugt og grønt, bålhytte, shelter, snittehytte og mange andre muligheder for aktiviteter med brugere af dagcenteret.

Denne udvikling er på mange måder også en god karakteristik af Vega som socialt tilbud og arbejdsplads. Gennem et stærkt sammenhold, højt engagement og frie rammer er Vega Boliger og Dagcenter et sted, hvor borgerne er i centrum for alt hvad vi foretager os, og hvor alle nyder godt af, at der er 'højt til loftet'.