Indsatser på Vega boliger og dagcenter

Vega boliger og dagcenter er et integreret bo- og dagtilbud, med boligen og dagcenteret placeret på to forskellige matrikler i hhv. Helsinge og Tisvilde.

 

Vega Boliger

Indsatsen dækker alle livets forhold baseret på borgerens behov og funktionalitet. Alle ugens dage tilbydes beboerne gåture i lokalområdet, både om eftermiddagen og først på aftenen. I løbet af året er der tradition for at boligen har tilbud om deltagelse i udflugter til fx tivoli, ZOO, festival, biograf, cirkus med videre, ligesom boligen også anvender Snoezelhuset med den enkelte borger.

Beboerne har tilbud om en fast ugentlig hjemmedag sammen med en medarbejder. Denne bruges til individuelle tilbud og ønsker, så som indkøb, aktiviteter i egen lejlighed, samt sundhedsfaglige aktiviteter, ex. tandlægebesøg, frisør, fodterapi osv.

 

Vega dagcenter

Indsatsen dækker gruppe og individuelt tilrettelagte aktiviteter, og baseres primært på sansebearbejdnings og -motoriske aktiviteter. Desuden er det en løbende indsats at kunne øve sig i at rumme, og indgå i socialt samvær, med andre mennesker. Med sansemotorik som den røde tråd i arbejdet, inddrages naturen (og havet), som vi er så heldige at være beliggende ved.   

Både i boligen og på dagcenteret udarbejdes der, sammen med beboeren og dennes kontaktpersoner, en indsatsplan som danner rammen for indholdet i den pædagogiske indsats. I planen lægges der vægt på at vedligeholde de kompetencer og ressourcer beboeren allerede har, og tilbyde relevant støtte i forhold til at oparbejde nye kompetencer og dermed større selvstændighed. Formålet er, at styrke beboerens selvværd, selvstændighed og livskvalitet.