Kerneopgaven på Vega boliger og dagcenter

Borgeren udvikler og vedligeholder sine kompetencer således, at den enkelte borger skaber sin egen identitet, oplever velvære, indflydelse i eget liv og føler sig værdifuld ved at blive set og hørt igennem aktiv kommunikation og samvær.

Og vi arbejder ud fra Kvalikombo’s referenceramme, som også er Vegas værdigrundlag:

Menneskesyn
Det er mennesket iboende at være aktivt kommunikerende og virksom sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne.

Professionsberedskab
Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser.

Værdigrundlag
Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle pædagogiske