Faglige tilgange på Vega boliger og dagcenter

Vega anvender en lang række metoder og tilgange, helt eller delvist og typisk med afsæt i den enkelte borger i tilbuddet. Aktuelt er vi ved at indføre KRAP som metode og systematik i vores arbejde.

De mest anvendte tilgange på Vega er Strukturpædagogisk, visualiseret tilgang, Ressourcefokuseret tilgang, Anerkendende tilgang, Affektsmitte og Relations orienteret tilgang.

Desuden arbejder vi med Sansemotorisk tilgang, hvor især Vega dagcenter arbejder med sansemotorik og -bearbejdning på daglig basis i de forskellige aktiviteter.